Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện X
Khu vực 18
THIẾT KẾ WEB

Quy định - hướng dẫn

1. Trách nhiệm chung:
+ Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
+ Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
+ Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn.
+ Thành Viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
+ Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
+ Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
+ Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn trong bản Quy Chế này.
+ Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn.

2. Trách nhiệm của Người Bán:
- Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác các thông tin về sản phẩm/dịch vụ của mình đăng trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn .
- Cập nhật các thông tin thay đổi về sản phẩm/dịch vụ đã đăng tải trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn .
- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người mua.
- Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người mua (nếu có).
- Thanh toán phí dịch vụ quảng cáo, và phí đăng tin cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn
- Thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các Chương trình khuyến mại sản phẩm/dịch vụ (nếu có).
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán hàng đăng tải trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn thuộc danh mục hàng hóa cấm quảng cáo, cấm kinh doanh hoặc/và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ không đạt chất lượng như thông tin người bán đã đăng tải trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn.
Khu vực 14
Oto gia lai, oto cu gia lai